WerkZorgCombinatie

Werken en zorgen


Een baan combineren met de zorg voor kinderen vergt veel van je. Het heet niet voor niets het spitsuur van je leven als je jonge kinderen hebt. Als agent sta je daar op het kruispunt je baan en je gezin in goede banen te leiden. Als op de ene rijbaan een opstopping dreigt, heeft dat direct gevolgen voor de andere rijbanen.

Wat werkt voor jou wel en wat niet? Waar krijg je energie van? Dat zijn vragen die je in een counselingstraject beantwoord krijgt.


Invloed van werk op thuis en omgekeerd
Wat is er bekend over de gevolgen van werken en zorgen?
Vaak wordt alleen gesproken over de gevolgen van een gezin voor het werk. Werk dat blijft liggen doordat kinderen ziek zijn, bijvoorbeeld.


Maar andersom is ook heel goed mogelijk. Je kent vast wel het afsnauwen van je kinderen na een frustrerende dag op het werk. Positieve beïnvloeding van werk naar thuis (en andersom) is er ook.Als het lekker gaat op het werk, dan kan je je voelen alsof je vleugels hebt, en dan lijkt het thuis ook makkelijker te gaan. Of als het thuis allemaal soepel gaat, dan lijken de deadlines op het werk ook ineens een stuk minder zwaar te zijn.

Je kan dus vier vormen van beïnvloeding onderscheiden, positief van werk naar thuis, negatief van werk naar thuis, positief van thuis naar werk en negatief van thuis naar werk. Uit onderzoek (zie Peeters en Heiligers, De balans tussen werk en privé, In: Schaufeli en Bakker, 2007, De psychologie van arbeid en gezondheid) zijn een aantal factoren gekomen die samenhangen met het ervaren van een dubbele belasting.

Ouders ervaren een sterke invloed van het werk op de thuissituatie als:

  • er sprake van werkdruk of stress is op het werk;
  • de werktijden of diensten onvoorspelbaar zijn;
  • ze sterk betrokken zijn bij het werk;
  • ze weinig steun van hun leidinggevende en/of collega's ervaren.


Als het gaat om de thuissituatie dan wordt sneller een conflict tussen thuis en werk ervaren als:

  • er kinderen thuis wonen;
  • er stressvolle gebeurtenissen in de familie zijn;
  • men sterk betrokken is bij de thuissituatie;
  • er een gebrek aan steun van de partner en/of de familie wordt ervaren.

Hoe zit het bij jou?
Dit zijn allemaal algemene uitkomsten, hoe het precies voor jou werkt, kan je in een counsellingstraject ont-dekken. Wat geeft jou stress op het werk? Wat voor steun zou je van je partner graag hebben? Of van je collega's? Wat kan je beïnvloeden om de situatie te veranderen? Gefrustreerd zijn over zaken die je niet kunt veranderen, is zonde van je energie. Waar krijg jij weer energie van?


Extra zwaar
Als je werk niet leuk is, of je kind is veel ziek of heeft gedragsproblemen, dan is het nog veel moeilijker om je hoofd boven water te houden. Veel werkende ouders geven aan dat het steeds weer opnieuw regelen dat werk en zorg goed samengaan, veel energie vergt.

Het gewone ritme van 'kinderen naar school of opvang, naar het werk, kinderen ophalen, eten, naar bed brengen', is al lastig te doen. Als dat ritme verstoort wordt door een ziek kind, of door overwerk of uitlopende vergadering, dan ontstaat
stress.


Genegeerde stressgevoelens kunnen tot een burnout leiden. Hoe je omgaat met die stress, verschilt van persoon tot persoon. Je kan je manier van stresshantering wel veranderen.