WerkZorgCombinatie

Stress


Iedereen heeft wel eens stress. Langdurige stress kan echter de gezondheid aantasten.

Ontstaan van stress
Stress ontstaat als er 'druk' ontstaat van buitenaf, of van binnenuit waar die persoon niet goed mee om kan gaan.
Wat voor de één stressvol is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Weten waar je moeilijk mee om kunt gaan,
is dan ook heel belangrijk bij het voorkomen van stress.

Druk van buitenaf, is bijvoorbeeld de eisen die je leidinggevende stelt, een vraag van een collega om het werk
over te nemen, je kind dat nu met je wil spelen, het eten dat gemaakt moet worden.

Druk van binnenuit is bijvoorbeeld je overtuiging dat 'iedereen je aardig moet vinden', 'alles perfect moet zijn',
of de leeftijd waarop je vindt dat je promotie moet hebben gemaakt.

Wanneer is iets stressvol
De ene persoon kan beter met een stressvolle gebeurtenis omgaan dan de ander. Dat heeft te maken met hoe
hij de gebeurtenis interpreteert, en met zijn persoonlijkheid.


Als je moeilijk om kunt gaan met stressvolle gebeurtenissen,
kan je op andere manieren ervoor zorgen dat dat niet tot
langdurige stress leidt.

Je kan bijvoorbeeld werken aan je overtuigingen oftewel gedachten over gebeurtenissen, je kan zorgen
voor sociale steun, en voor meer mogelijkheden om je werk in te delen.Model Stress inZicht
Aantasting lichaam
Als je langdurige stress ondervindt, kan je lichaam daar ernstig door van slag raken. Stress is een manier om
je lichaam in paraatheid te brengen. Vroeger moesten mensen snel kunnen vluchten of kunnen vechten. Als
het gevaar geweken was, kon je lichaam de essentiele systemen weer herstellen. Als je lichaam niet meer,
of te kort, in ruststand komt, kunnen die systemen niet meer herstellen. Je zenuwstelsel kan dan worden
aangetast. Je kan dan bijvoorbeeld niet meer goed tot rust komen (hyperactiviteit), of juist niet meer adequaat
reageren als er wat van je verwacht wordt (hypoactiviteit).

Stressreacties
Voorbeelden van stressreacties zijn: 
 1. lichamelijke reacties; hogere bloeddruk, hyperventilatie, misselijkheid;
 2. mentale reacties; vergeetachtigheid, niet kunnen concentreren; 
 3. sociaal-emotionele reacties; angstig, depressief, boosheid, schuldgevoel. Agressieve of passieve opstelling richting anderen.

   

  De klachten verdwijnen vaak als de oorzaak van de stress is aangepakt.
  Een counselor kan je helpen door te kijken naar jouw interpretatie van
  gebeurtenissen en wat jouw overtuigingen zijn.


 


Persoonlijke overtuigingen
Overtuigingen zijn stellingen die bepalen hoe je naar de wereld kijkt. Bijvoorbeeld: 'iedereen moet mij aardig vinden', of 'uiteindelijk moet je het allemaal alleen doen', of 'alleen als ik perfect ben, ben ik de moeite waard'. Zo zijn er nog veel meer overtuigingen te benoemen die mensen impliciet in hun hoofd hebben, en waar ze zich naar gedragen.