WerkZorgCombinatie

Wat speelt allemaal mee

Het is soms confronterend om dat vage gevoel van onbehagen, uit de eerste stap, uitgeschreven te zien staan. Dan lijkt het echter, en kan je er niet meer omheen. Als het besef is doorgedrongen dat je niet meer wilt hoe het nu gaat, is vaak de eerste vraag; 'hoe kan het anders?'

Gedrag van vroeger
Om te kunnen veranderen, moet je wel weten waarom je iets altijd zo deed. Vaak heeft je gedrag in het verleden zijn nut gehad. Als in je vorige werk mensen werden uitgelachen om hun fouten, dan leer je jezelf makkelijk aan om fouten te verzwijgen. Die gewoonte kan je meenemen naar een nieuwe werkkring, ook al gaat het daar anders. Dat gedrag is niet altijd makkelijk te veranderen. Er zijn ontelbare voorbeelden van gedrag dat zijn nut verloren heeft, en je nu in de weg staat.


Met de counsellor kijk je naar welke elementen de oude situatie in stand houdt. Ligt dat in je karakter ('nee' kunnen zeggen), in de relatie met je partner (een dominante partner roept bij jou ook bepaald gedrag op), of misschien in je opvoeding. idee dat je niet je gevoelens mag tonen. Gevoelens laten zich echter niet sturen.     


Normen
Normen en waarden uit je
opvoeding kunnen je nu heel erg in de weg zitten. Veel vrouwen hebben in hun opvoeding meegekregen dat ze rekening moeten houden met de gevoelens van anderen. Dat kan zo verankerd zijn, dat de eigen behoeftes pas als allerlaatste aan de beurt zijn. Mannen zijn soms opgevoed met het idee dat ze geen gevoelens mogen tonen. 


Opluchting
Vaak komen veel meer, en soms ook hele andere dingen boven water dan mensen zelf bedacht hadden. Veel van ons gedrag is namelijk onbewust gestuurd. Het zijn ingesleten gewoontes geworden. De kern van het probleem kan ook best op een heel ander vlak liggen. Soms is dat voor mensen een schok. Maar meestal geeft het een gevoel van opluchting; de puzzelstukjes vallen op zijn plek! En...je kent je aanknopingspunt om te veranderen
.