WerkZorgCombinatie

Verlagen ziekteverzuim


Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een hoge kostenpost. Het voorkomen van ziekteverzuim, en het verkorten van de duur van het verzuim, kan veel kosten besparen. Een groot deel van het verzuim is vanwege psychische klachten. Van alle arbeidsongeschikten heeft een derde (ook) psychische klachten.
WerkZorgCombinatie kan bedrijven de volgende diensten bieden:

  1. preventietrainingen. Trainingen in het vroegtijdig herkennen van burnout en werkstress voor werknemers en leidinggevenden. Trainingen in het onderkennen van mogelijke problemen van werkende ouders op de werkvloer; 

     

  2. Counselling op de werkplek. Door (zieke) werknemers te counselen komen of blijven werknemers gezond aan het werk;

     

     

  3. Organisatiecultuur. Veel problemen op de werkplek ontstaan door verstoringen in de werkrelatie. Bijvoorbeeld scheve ogen richting werkende ouders, pesten op de werkvloer, seksuele intimidatie.Wij geven trainingen over deze onderwerpen, en kunnen de werknemers die hiermee te maken hebben counselen.

  1. coachen leidinggevenden. Wij coachen leidinggevenden op de problemen die zij in hum functie tegen komen, en op de problemen die zij zelf ondervinden in de combinatie van een verantwoordelijke baan met de zorg voor kinderen.