WerkZorgCombinatie

Counselling op de werkplek


Werknemers die ziek zijn geworden of die tegen een ziekmelding aan zitten, zijn veel minder productief. De begeleiding die zij meestal krijgen is vrij oppervlakkig.

Maatwerk
De begeleiding die WerkZorgCombinatie kan bieden, is maatwerk. Door werknemers te counselen, krijgen zij zicht op het echte probleem en op de stappen die ze kunnen ondernemen om dit op te lossen. Lees meer over de werkwijze van
counselling.

Gezond blijven
Werknemers kunnen door allerlei redenen minder goed in hun vel zitten. Soms zijn er thuis problemen, soms is de werksfeer niet prettig of is iemand zelfs slachtoffer van pesten, intimidatie of mobbing. Voor dergelijke problemen van een werknemer is vaak weinig aandacht, terwijl het grote invloed heeft op het functioneren van een medewerker, en daardoor ook op het functioneren van een team. 

Werknemers krijgen in ongeveer 7 sessies beter zicht op dat wat hen dwarszit. Vaak leidt dit tot meer plezier in het werk, daarmee hogere productiviteit, en minder ziekteverzuimkosten.

  

Weer aan het werk
Werknemers die ziek zijn, hebben vaak grote behoefte hun verhaal te delen met een onafhankelijk persoon. Ziek zijn, en niet kunnen werken zijn heftige gebeurtenissen in een mensenleven. De aandacht daarvoor is minimaal. Leidinggevenden weten vaak niet goed hoe zij met deze werknemers om moeten gaan. Counselling biedt een luisterend oor, en schept ruimte voor oplossingen. Mensen zijn eerder geneigd over oplossingen na te denken als ze zich gehoord voelen. Een counselor schept die mogelijkheid en stimuleert om met werkbare oplossingen te komen.