WerkZorgCombinatie

Bedrijven


Voor bedrijven die hun ziekteverzuim willen verlagen bieden wij:
 
trainingen over stress, burnout, en combinatie van werken en zorgen; 
en
counsellingstrajecten voor werknemers. Daarnaast kunnen we uw leidinggevenden trainen en coachen.

In Engeland en Amerika is counseling wijd verbreid. Daar worden goede resultaten in ziekteverzuimverlagingen mee gehaald. In die landen is het heel gebruikelijk om bedrijfscounsellors in dienst te hebben.

Als werknemers in een vroeg stadium, in alle vertrouwelijkheid met iemand kunnen praten, blijven zij vaker gezond aan het werk.

 
 

Problemen thuis of op het werk
Werknemers die een dierbare hebben verloren, die een ernstig ziek kind hebben, of een ander emotioneel zware familiekwestie hebben, willen meestal graag aan het werk blijven. Dit zorgt voor afleiding. Maar tegelijkertijd missen zij vaak op de werkplek de extra aandacht die zij nodig hebben. Een aantal gesprekken met een counsellor kan hen helpen hun gevoelens en gedachten helder te krijgen, en een manier te vinden om met de situatie om te gaan. Vaak heeft dat ook een positieve uitwerking op het functioneren op het werk.

Pesten

Pesten, intimidatie en mobbing op het werk zijn nauwelijks erkende, maar veel voorkomende problemen. Slachtoffers schamen zich er voor dat het hen overkomt, en zijn bang dat door het te melden, de situatie alleen maar erger wordt. De gevolgen zijn echter enorm groot. Vanzelfsprekend voor het slachtoffer; hij voelt zich niet veilig, wordt onzeker, en krijgt allerlei klachten. Het functioneren op het werk en thuis wordt vaak ernstig verstoord. Maar ook voor de mensen die van pesten, intimidatie en mobbing getuige zijn, is de situatie ziekmakend. Zij voelen zich ook onveilig, soms schuldig en gaan vaak minder presteren. Een counsellor kan voor alle betrokken partijen de neutrale gesprekspartner zijn om de situatie weer onder controle te krijgen. Klachten zullen daardoor verminderen, en ziekmeldingen afnemen.