WerkZorgCombinatie

Coachen managers


Een manager bevordert het functioneren van zijn werknemers. Maar wie is er voor de manager?

Een coach van WerkZorgCombinatie kan:

  • meedenken in het managen;
  • nieuwe oplossingen voor nieuwe of oude problemen bedenken;
  • je laten reflecteren op je managementmethoden;
  • je meer inzicht geven in hoe werkproblemen van invloed zijn op privéproblemen, en omgekeerd.
Tussen twee vuren
De tijd dat een leidinggevende vooral de expert op zijn vakgebied was, is allang voorbij. Een manager moet een visie hebben, mensen weten te stimuleren, een goede werksfeer creëren en zorgen voor een hoge productie.

Veel managers hebben het gevoel tussen twee vuren te zitten. De directie verwacht andere dingen van hen dan de werknemers. Alle onenigheid en frustraties komen bij de leiding-gevende terecht.  

Managers hebben dan ook vaak het gevoel het nooit goed te kunnen doen. Stoom afblazen kan door de hierarchische verhoudingen, of door vertrouwelijkheid van informatie maar heel beperkt. Het ontbreken van steun is een belangrijke factor in het ontwikkelen van een burnout. Burnout komt vaak voor onder managers.

De diepte in
Een coach denkt met de leidinggevende mee over het aanpakken van bepaalde problemen. Een counsellor geeft net een niveautje dieper en heeft aandacht voor zowel gedrag, gedachten als gevoel van de manager en de invloed die dat heeft op zijn functioneren. Beide vormen zijn mogelijk, al naar gelang uw voorkeur.